• Biopsija PVU sa HP pregledom
 • Polipektomija sa HP pregledom
 • Eksplorativna kiretaža cervikalnog kanala sa HP pregledom
 • Explorativna kiretaža sa biopsijom grlića materice i HP pregledom
 • Uklanjanje kondiloma: Laserom, Radiotalasima
 • Vaporizacija grlića materice
 • LOOP/LETZ excisio PVU
 • Incizija Bartolinijeve žlezde
 • Marsupijelizacija Bartolinijeve žlezde
 • Aplikacija pesara
 • AIH - IUI - inseminacija
 • Biopsija horionskih čupica – CVS
 • Amniocenteza - AC
 • HSSG- histerosonosalpingografija
 • UZ dijagnostika endometrijalnog polipa
 • Conisatio - konizacija grlića materice sa HP pregledom
 • Estetske operacije na vulvi i vagini