U okviru tretmana bračnog steriliteta, u centru se primenjuje sveobuhvatan protokol koji obuhvata:

  • Kompletnu dijagnostiku oba partnera
  • Inseminaciju - AIH/IUI
  • Vantelesnu oplodnju - IVF/ET

 

Vantelesna oplodnja  je složena metoda koja se sastoji iz nekoliko koraka:

  • Stimulacija folikulogeneze
  • Punkcija i aspiracija folikula
  • Indentifikacija jajne ćelije
  • Fertilizacija
  • Transfer embriona
  • Podrška prenetom embrionu u lutealnoj fazi