• Dijagnostika i vođenje trudnoće
 • UZ pregled u trudnoći
 • Screening fetalnih anomalija - ekspertski UZ pregled
 • Dijagnostika anomalija ploda
 • Neinvazivni skrining na fetalne anomalije:
  • Double, Triple, Quadriple test
  • CENTONIPT
  • Biopsija horionskih čupica – CVS
  • Amniocenteza - AC
 • CTG – kardiotokografija
 • Vođenje visokorozičnih trudnoća :
  • Praćenje višestrukih  trudnoća
  • Rešavanje problema spontanih pobačaja
  • Trudnoće sa rizikom za prevremeni porođaj
  • Trudnoće sa rizikom od infekcije ploda
  • Trudnoće sa pojavom zastoja u rastu ploda
  • Hipertenzivni sindrom u trudnoći - PIH
  • Dijabetes u trudnoći
  • Rh aloimunizacija